de aanpak van mei

We maken het niet ingewikkelder dan nodig

Onze aanpak is kernachtig. We bekijken de maatschappelijke opgave, de omgeving en de organisatie in samenhang. We gaan daarbij uit van de organisatie zoals-ie is. Mei reorganiseert niet. Mei helpt organiseren.

$

Wat is de opgave?

Welk vraagstuk moet worden aangepakt? Wat, waarom, wie, waar en wanneer?

$

Wat is de rol van de omgeving?

Welke participatie van wie is nodig?

$

Is de organisatie er klaar voor?

Hoe kan de organisatie ervoor zorgen dat de klus geklaard wordt? Moet er iets veranderen?

met de vleug mee

Alle drie de aspecten grijpen in elkaar, beïnvloeden elkaar. Er is geen rangorde. Meer nog: ze kunnen veranderen tijdens het realiseren van de opgave. Daarom helpen wij liever de organisatie zich te voegen naar de nieuwe situatie. Zorgen wij dat de processen zich om het vraagstuk heen organiseren. Organisch organiseren dus. 

Dit betekent dat we binnen organisaties over muren kijken en soms door muren gaan.  We werken niet met vaste structuren maar stellen projectteams samen op basis van de in de organisatie beschikbare kennis en kunde.

Geen structuur, wel structureren

Geen vaste structuur betekent niet: geen organisatie. Een organische manier van organiseren vraagt om volstrekte duidelijkheid over het speelveld en de spelregels. Niet om beperkingen op te leggen, maar juist om gezamenlijke groei mogelijk te maken.

Wie er aan tafel zitten:

Jan Jaap Kolkman

Jan Jaap Kolkman

Communicatief vaardig en gericht op samenwerken. Maakt door een krachtig, bindend en inspirerend optreden de samenwerking betekenisvol. Denkt snel en handelt flexibel. Verbindt gemakkelijk door luchtigheid en humor. Ervaren ondernemer met een rijke ervaring in projecten en veel managementvaardigheden. Handelt vanuit visie en overzicht en schept daarmee rust en ruimte. Afspraak is afspraak. Gaat voor persoonlijke betrokkenheid. 

Wilfred Lintzen

Wilfred Lintzen

Flexibel, creatief en mensgericht met ruime ervaring als interimmanager in eindverantwoordelijke rollen en programmamanagement binnen gemeentelijke organisaties. Zijn stijl kenmerkt zich het best als dienend (leiderschap), energiek, toegankelijk en gericht op samenwerking. Door het creëren van een vertrouwde en veilige omgeving zet hij anderen in hun kracht en legt verbindingen om zo samen goed te presteren. Ook niet onbelangrijk: Wilfred beschikt over een goede portie humor, is relaxed, gemakkelijk in de omgang en staat voor duidelijkheid, openheid veiligheid, eerlijkheid en vertrouwen.

met de vleug mee

Alle drie de aspecten grijpen in elkaar, beïnvloeden elkaar. Er is geen rangorde. Meer nog: ze kunnen veranderen tijdens het realiseren van de opgave. Daarom helpen wij liever de organisatie zich te voegen naar de nieuwe situatie. Zorgen wij dat de processen zich om het vraagstuk heen organiseren. Organisch organiseren dus. 

Dit betekent dat we binnen organisaties over muren kijken en soms door muren gaan.  We werken niet met vaste structuren maar stellen projectteams samen op basis van de in de organisatie beschikbare kennis en kunde.

Geen structuur, wel structureren

Geen vaste structuur betekent niet: geen organisatie. Een organische manier van organiseren vraagt om volstrekte duidelijkheid over het speelveld en de spelregels. Niet om beperkingen op te leggen, maar juist om gezamenlijke groei mogelijk te maken.

noem het agile

(Semi-) publieke besluitvorming kent lange, zorgvuldige besluitvormingstrajecten met een grondige probleemanalyse en vaak een onderzoek naar aard, omvang en oplossingsrichtingen. Hier wordt in elk geval het probleem bevestigd. En worden plannen bedacht om het probleem voor eens en altijd op te lossen.

Wij geloven eerder in snelle pragmatische en creatieve oplossingen. Ook al zijn deze niet perfect, niet alomvattend en dus hooguit tijdelijk. Maar is niet elke oplossing tijdelijk?

Volgens ons zou de overheid meer agile moeten werken. Dit betekent dat voorlopige versies van oplossingen in de praktijk worden getoetst. De bètaversies. Dan komen verbeterpunten op tijd aan het licht en kunnen ze worden aangepakt. De winkel blijft dus open tijdens de verbouwing. En het laaghangende fruit kan geplukt worden.

 

Aansprakelijkheid

Omwille van de juridische kant van de zaak, de aansprakelijkheid, vraagt dit dat de overheid haar eigen verantwoordelijkheid opnieuw bepaalt.  Je komt dan uit op co-creatie en coproductie met de eigen burgers. Het zijn misschien niet altijd de meest doorwrochte oplossingen maar ze komen wel voort uit de praktijk. En vooral: ze werken en hebben draagvlak.

samen thuis

Het was zo’n prettige tijd toen de consultant in huis was. Maar nu is de opdracht klaar en zijn de experts vertrokken. En doemt het zwarte gat.

Mei werkt anders. Niet vóór de opdrachtgever maar mét de opdrachtgever.  Verplichte participatie dus. Dat houdt in dat de organisatie gedwongen is om mee te denken over hoe een opgave het beste kan op worden uitgevoerd. Om de nieuwe werkwijze samen met mei te implementeren en de kennis te borgen.

Mei neemt het werk niet over. Mei begeleidt, traint en ondersteunt.