trots op mei

Dingen waar we trots op zijn

Platform Stedelijke Ontwikkeling in Almelo van start

Platform Stedelijke Ontwikkeling in Almelo van start

Jan Jaap Kolkman heeft samen met Alexander van Kleef van De Procesmakers in opdracht van de gemeente Almelo en de provincie Overijssel als kwartiermaker gefunctioneerd van het oprichten van Platform Stedelijke Ontwikkeling Almelo. In april jl. vond de eerste...

Interimopdracht: gemeentesecretaris van Albrandswaard

Interimopdracht: gemeentesecretaris van Albrandswaard

Omwille van de ontvlechting van de samenwerking tussen de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk was het nodig de ondersteunende organisatie op te heffen. In opdracht van de gemeente Albrandswaard werkte Vincent Florijn in 2023 aan het beëindigen van deze...

Realisatie ambtelijke fusie

Realisatie ambtelijke fusie

Per 1 januari 2023 zijn Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne samengegaan tot de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Vincent Florijn was ingeschakeld om als kwartiermaker de fusie van deze drie Zuidhollandse gemeenten tot een goed einde te brengen. Dat hield in dat het...

Mei consultancy breidt uit

Mei consultancy breidt uit

Met de komst van drie consultants heeft mei consultancy haar 'vliegende brigade' uitgebreid. Onlangs hebben ervaren consultants en projectmanagers Arjan Middelkoop, Vincent Stijns en Hans Stieber zich verbonden aan mei. Door hun achtergrond in ruimtelijke...

Afdeling Gebiedsontwikkeling in haar kracht gezet

Afdeling Gebiedsontwikkeling in haar kracht gezet

De noodzaak van een adequatere aanpak van de keuzes tussen landbouw, natuur en woningbouw was voor de gemeente Dronten in 2022 aanleiding om de afdeling Gebiedsontwikkeling opnieuw in te richten; de bestaande afdeling was immers niet goed toegerust op de nieuwe taken....

Expertteam Woningbouw

Expertteam Woningbouw

Jan Jaap Kolkman is lid van het expertteam Woningbouw van het ministerie van BZK/RvO. Het Expertteam Woningbouw werkt met name voor gemeenten aan integrale gebiedsontwikkeling en een toekomstgerichte woon- en leefomgeving. Hierbij ligt de nadruk op de...

Regionale energiestrategie Twente

Regionale energiestrategie Twente

Jan Jaap Kolkman is programmamanager van de Regionale Energiestrategie (RES) Twente. De RES Twente is een samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten, de waterschappen en de provincie Overijssel. Daarnaast zijn partners Twence, Universiteit Twente,...

Implementatie omgevingswet

Implementatie omgevingswet

Wilfred Lintsen ondersteunt drie gemeenten als interimprogrammamanager bij de implementatie van de Omgevingswet. Hij moet ervoor zorgen dat de gemeentelijke organisaties op 1 januari 2024 klaar zijn om deze nieuwe wet uit te voeren. Uiteraard participeren de...

Herindelingstrajecten met begeleiden medewerkers

Herindelingstrajecten met begeleiden medewerkers

Wilfred Lintsen is in de rol van interimmanager en tijdelijk gemeentesecretaris bij twee herindelingstrajecten betrokken geweest. Hierbij was de belangrijkste opdracht het begeleiden van de medewerkers naar hun nieuwe functie in de ontstane gemeentelijke organisatie....

Transformatie jeugdzorg met oog voor de toekomst

Transformatie jeugdzorg met oog voor de toekomst

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht samen met het Institute of Management Research van de Radboud Universiteit Nijmegen vijf gemeenten die bij de transformatie van de jeugdzorg zowel de zorginhoudelijke als de bestuurlijke en de organisatorische kant betrokken....

opleiding gebiedsmanagement Erasmus Academie

opleiding gebiedsmanagement Erasmus Academie

Vincent Florijn werkte vanuit zijn functie als gebiedsdirecteur van Rotterdam Zuid mee aan de samenstelling van de Opleiding Gebiedsmanagement Erasmus Academie en geeft er een introductie. In deze opleiding wordt gebruik gemaak van de diverse experimenten die gedaan...

Ontmantelen ambtelijke uitvoeringsorganisatie in het hoge noorden

Ontmantelen ambtelijke uitvoeringsorganisatie in het hoge noorden

Sinds 2011 waren de Groningse gemeenten Pekela en Veendam ambtelijk gefuseerd. Omdat deze samenwerking niet tot tevredenheid verliep, besloten de gemeenten in 2021 zelfstandig verder te gaan. Voor het opheffen van de uitvoeringsorganisatie ‘de Kompanjie’ schakelden...