“Laat je niet gek maken door de Omgevingswet. Na 1 januari draait de wereld gewoon door.”

door | 8 nov 2023

Wilfred Lintsen, programmamanager Omgevingswet bij de gemeentes Alblasserdam en Lingewaard, ziet de datum van invoering van de Omgevingswet rap dichterbij komen. Of denkt hij dat de invoering toch nog een zesde keer wordt uitgesteld? “Ik ga ervan uit dat het nu echt gaat gebeuren. Maar we moeten ons niet gek laten maken. Er wordt hard gewerkt om de invoering voor elkaar te krijgen en we weten niet wat er na 1 januari gebeurt. Zeker is wel dat de wereld gewoon door blijft draaien.”

Millenniumbug

De Omgevingswet vervangt honderden kleinere wetten door een grote wet. De backbone van de Omgevingswet is een digitaal systeem waarin alle informatie op het gebied van ruimtelijke ordening is opgenomen, het Digitale Stelsel omgevingswet (DSO). De vrees bestaat dat het DSO er nog niet klaar voor is en de invoering van de Omgevingswet in chaos eindigt.

De situatie doet Wilfred denken aan de millenniumwisseling toen er veel angst was voor de millenniumbug waardoor stoplichten en treinovergangen het niet meer zouden doen. Die angst bleek ongegrond. “Na 1 januari zullen de processen gewoon door blijven gaan. Laten we dus niet in de stress schieten”. Het DSO zal misschien op dat moment niet meteen perfect gaan functioneren. Maar gelukkig mogen vergunningaanvragen ook nog analoog worden ingediend in 2024.”

 

Vertrouwen

Wilfred voert bij beide gemeenten projectteams aan waarin ambtenaren van verschillende disciplines werken aan de invoering van de Omgevingswet. Hij is overtuigd dat de wet positief uitpakt als gemeenten in de geest van de wet gaan werken. “Vertrouwen is het sleutelwoord. Je moet vertrouwen hebben in burgers en in ondernemers en hen betrekken. De kracht zit in het anders samenwerken, in het maken van goede afwegingen. Het is niet meer ‘nee tenzij’ maar ‘ja mits’.“

De Omgevingswet moet in 2032 helemaal zijn ingevoerd. In elke gemeente gebeurt dat anders omdat overal de opgaven, ambities en middelen verschillend zijn. De VNG heeft dan ook slechts minimale eisen gesteld aan de gemeentes. Zeker is wel dat door middel van het DSO het gemakkelijker en goedkoper wordt om aanvragen in te dienen: binnen acht weken moet straks een vergunning worden verleend. Wilfred: “Het systeem wordt ook na 2024 steeds verder uitgebouwd. Een van de belangrijkste opgaven voor de gemeentes is de verplichting om alle teksten op B1-niveau te schrijven, dus in eenvoudig te begrijpen Nederlands. Dat wordt vooral nog een flinke kluif.”