voor de publieke zaak,

jij samen met mei

lees meer over mei

meer over mei

Wij zijn mei. Door de wol geverfde adviseurs met hart voor de publieke zaak. Wij herkennen de ambitie van onze opdrachtgevers om het verschil te willen maken, om ertoe te willen doen. Juist bij díe ambitie komen wij tot ons recht.

We geloven niet in modellen of werkwijzen die altijd werken. Elke organisatie heeft volgens ons eigen uitdagingen die om uniek handelen vragen. Dat handelen wordt bepaald door de vraag en door de mensen in de organisatie.

Mei bestaat uit mensen die bijspringen, helpen en raad geven, om vervolgens weer weg te gaan. Maar pas als het werkt.

We zijn betrokken voorbijgangers, gidsen, helpende handen. Dat zijn we overigens niet vrijblijvend. We verbinden ons graag aan het ideaal van een klant en doen het nodige om dat te bereiken.

"

met de vleug mee

Bij welke reorganisatie werk jij? Stop liever tijd en energie in het verbeteren van je organisatie dan in het volledig omgooien ervan.

noem het agile

De publieke sector doet lang over besluiten. Plannen zijn vaak verouderd als ze klaar zijn. Mei plukt graag het laaghangende fruit. Is dat agile? Of gewoon pragmatisme?

"

samen thuis

Als de klus geklaard is, vertrekt de interimmer. Met de kennis in de tas. Kan het ook anders? Mei denkt van wel.

de opgaven volgens mei

We zijn groot geworden in het publieke domein en daar ligt ons hart. Bij gemeentes, ministeries, waterschappen en woningcorporaties hebben wij het vak geleerd en zijn wij wijzer geworden. De liefde voor de publieke zaak is in onze haarvaten gaan zitten en kleurt ons handelen en ons denken.

Wij weten welke maatschappelijke opgaven er liggen te wachten voor het openbaar bestuur en we kennen de valkuilen.  We stropen graag samen met onze opdrachtgevers de mouwen op om deze opgaven goed en zorgvuldig aan te pakken.

Denk daarbij aan zaken als:

  • de omgevingswet
  • het organiseren van het sociaal domein
  • de energietransitie
  • de governance van gemeentelijke organisaties
  • gemeenschappelijke regelingen
  • gemeentelijke herindelingen
  • herstructureringen
"

werken met mei

Ons netwerk is ons kapitaal. Mei werkt samen met ervaren consultants, interim-bestuurders, slimme net-afgestudeerden en experts op allerlei gebieden zoals ICT, HR, juridisch zaken of inhoudelijke vakgebieden zoals energie of jeugdzorg. Het zijn generalisten én specialisten die gemeen hebben dat ze graag de handen uit de mouwen willen steken en niet rusten totdat de klus geklaard is en de opdrachtgever de zaak weer kan overnemen.

Mei is altijd op zoek naar versterking. Naar extra tanden om vast te bijten in mooie vraagstukken en schouders om onder opdrachten te zetten. Denk jij dat jij mei kan aanvullen met jouw kennis en ervaring? Lees dan verder over hoe je kunt samenwerken met mei.

"

trots op mei

Dingen waar we trots op zijn:

Platform Stedelijke Ontwikkeling in Almelo van start

Platform Stedelijke Ontwikkeling in Almelo van start

Jan Jaap Kolkman heeft samen met Alexander van Kleef van De Procesmakers in opdracht van de gemeente Almelo en de provincie Overijssel als kwartiermaker gefunctioneerd van het oprichten van Platform Stedelijke Ontwikkeling Almelo. In april jl. vond de eerste...

Interimopdracht: gemeentesecretaris van Albrandswaard

Interimopdracht: gemeentesecretaris van Albrandswaard

Omwille van de ontvlechting van de samenwerking tussen de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk was het nodig de ondersteunende organisatie op te heffen. In opdracht van de gemeente Albrandswaard werkte Vincent Florijn in 2023 aan het beëindigen van deze...

"

contact met mei

genoeg gelezen? kom sparren