Platform Stedelijke Ontwikkeling in Almelo van start

door | 21 nov 2023

Jan Jaap Kolkman heeft samen met Alexander van Kleef van De Procesmakers in opdracht van de gemeente Almelo en de provincie Overijssel als kwartiermaker gefunctioneerd van het oprichten van Platform Stedelijke Ontwikkeling Almelo. In april jl. vond de eerste verkennende bijeenkomst plaats en donderdag 2 november 2023 de ‘ echte’ start met ongeveer 35 deelnemers, waaronder gedeputeerde Liesbeth Grijsen en wethouder Maathuis. En dit alles onder de bezielende leiding van Tine-Loes Hemmes, directeur Dura Vermeer en voorzitters van het platform.

Van projectontwikkeling naar gebiedsontwikkeling

Het Platform Stedelijke Ontwikkeling Almelo is een netwerk waarin provincie, corporaties, marktpartijen en gemeente samen optrekken rondom de stedelijke ontwikkeling van Almelo. Het doel is om samen te werken voor de stad Almelo en te adviseren over ruimtelijke en stedelijke ontwikkelingen vanuit het perspectief van de woningmarkt. En concreet: het agenderen en het bereiken van kansen voor de stad Almelo. Mooi om te zien dat de insteek om bij de spoorzone Almelo om van projectontwikkeling naar gebiedsontwikkeling te gaan, op zoveel breed gedragen enthousiasme kon rekenen.

Jan Jaap Kolkman is naast kwartiermaker ook lid van het Aanjaagteam Wonen van de provincie Overijssel dat de totstandkoming van dit platform heeft begeleid. Bekijk hier de aftermovie.