Regionale energiestrategie Twente

door | 24 sep 2022

Jan Jaap Kolkman is programmamanager van de Regionale Energiestrategie (RES) Twente. De RES Twente is een samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten, de waterschappen en de provincie Overijssel. Daarnaast zijn partners Twence, Universiteit Twente, woningcorporaties en de netbeheerders Coteq en Enexis.

Samen realiseren zij de bijdrage van Twente aan het behalen van de doelen uit het Nationaal Klimaatakkoord. De programmamanager geeft direct leiding aan een programmateam en indirect aan een breed netwerk. Jan Jaap is in die rol verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering van stuurgroep RES, het inrichten van de organisatie (bestuurlijk, managerial en inhoudelijk), de inhoudelijke projectenportefeuille, de monitoring van de voortgang en de lobby.