Expertteam Woningbouw

door | 24 sep 2022

Jan Jaap Kolkman is lid van het expertteam Woningbouw van het ministerie van BZK/RvO. Het Expertteam Woningbouw werkt met name voor gemeenten aan integrale gebiedsontwikkeling en een toekomstgerichte woon- en leefomgeving. Hierbij ligt de nadruk op de woningbouwproductie.

De leden van het expertteam brengen hun kennis en ervaring in en brengen samen met verschillende partijen oplossingsrichtingen in kaart. Daarna volgt een plan van aanpak inclusief advies over de  instrumenten die volgens het team het beste werken.