Afdeling Gebiedsontwikkeling in haar kracht gezet

door | 19 okt 2022

De noodzaak van een adequatere aanpak van de keuzes tussen landbouw, natuur en woningbouw was voor de gemeente Dronten in 2022 aanleiding om de afdeling Gebiedsontwikkeling opnieuw in te richten; de bestaande afdeling was immers niet goed toegerust op de nieuwe taken. Vincent Florijn werd voor deze opdracht als interimmanager aangesteld.

Omgevingswet

In Dronten heeft Vincent de urgentie van de ruimtelijke vraagstukken geagendeerd en de gebiedsontwikkeling van Swifterbant zuid op de rails gezet. Ook heeft hij de samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen ingericht in overeenstemming met de nieuwe praktijk van de Omgevingswet. Tenslotte heeft hij de werkprocessen helder uitgelijnd en opnieuw in de organisatie belegd.