Ontmantelen ambtelijke uitvoeringsorganisatie in het hoge noorden

door | 19 dec 2021

Sinds 2011 waren de Groningse gemeenten Pekela en Veendam ambtelijk gefuseerd. Omdat deze samenwerking niet tot tevredenheid verliep, besloten de gemeenten in 2021 zelfstandig verder te gaan. Voor het opheffen van de uitvoeringsorganisatie ‘de Kompanjie’ schakelden beide colleges Vincent Florijn in.

Warme overdracht

Bij deze organisatie, waarvan Vincent eerder algemeen directeur/secretaris was, werkten 320 mensen die moesten worden overgedragen aan de gemeentelijke organisaties. De overdracht vond plaats als één van de eerste transities onder de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). De ‘overname van onderneming’ werd verricht tijdens de eerste coronamaanden: digitaal en op afstand. Dat er toch een warme overdracht werd bewerkstelligd, is de verdienste van Vincent.