Implementatie omgevingswet

door | 24 sep 2022

Wilfred Lintsen ondersteunt drie gemeenten als interimprogrammamanager bij de implementatie van de Omgevingswet. Hij moet ervoor zorgen dat de gemeentelijke organisaties op 1 januari 2024 klaar zijn om deze nieuwe wet uit te voeren. Uiteraard participeren de gemeenteraad, het College, de medewerkers, de ketenpartners, bewoners, bedrijven en partners in de gemeente hierin mee.

De implementatie van de Omgevingswet is een complexe en veelomvattende operatie die veel elementen van organisatieontwikkeling in zich draagt. Het is eigenlijk meer een veranderingsproces met uiteenlopende componenten zoals de cultuurverandering in de hele keten, de dienstverlening, een digitale systeemverandering en de verandering van wet- en regelgeving.