Onze vereende krachten 

Mei is een krachtige combinatie van ambtelijk en bestuurlijk dna

Jan Jaap Kolkman

Oprichter en partner van mei

Jan Jaap is communicatief vaardig en gericht op samenwerken. Maakt door een krachtig, bindend en inspirerend optreden de samenwerking betekenisvol. Denkt snel en handelt flexibel. Verbindt gemakkelijk door luchtigheid en humor. Ervaren ondernemer met een rijke ervaring in projecten en veel managementvaardigheden. Handelt vanuit visie en overzicht en schept daarmee rust en ruimte. Afspraak is afspraak. Gaat voor persoonlijke betrokkenheid. 

Expertisegebieden:

Gebiedsontwikkeling en volkshuisvesting

Contact: 06 55 36 18 56

Trajecten waaraan Jan Jaap heeft meegewerkt voor mei:

Platform Stedelijke Ontwikkeling in Almelo van start

Platform Stedelijke Ontwikkeling in Almelo van start

Jan Jaap Kolkman heeft samen met Alexander van Kleef van De Procesmakers in opdracht van de gemeente Almelo en de provincie Overijssel als kwartiermaker gefunctioneerd van het oprichten van Platform Stedelijke Ontwikkeling Almelo. In april jl. vond de eerste...

Expertteam Woningbouw

Expertteam Woningbouw

Jan Jaap Kolkman is lid van het expertteam Woningbouw van het ministerie van BZK/RvO. Het Expertteam Woningbouw werkt met name voor gemeenten aan integrale gebiedsontwikkeling en een toekomstgerichte woon- en leefomgeving. Hierbij ligt de nadruk op de...

Regionale energiestrategie Twente

Regionale energiestrategie Twente

Jan Jaap Kolkman is programmamanager van de Regionale Energiestrategie (RES) Twente. De RES Twente is een samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten, de waterschappen en de provincie Overijssel. Daarnaast zijn partners Twence, Universiteit Twente,...