Platform Stedelijke Ontwikkeling in Almelo van start

Platform Stedelijke Ontwikkeling in Almelo van start

Jan Jaap Kolkman heeft samen met Alexander van Kleef van De Procesmakers in opdracht van de gemeente Almelo en de provincie Overijssel als kwartiermaker gefunctioneerd van het oprichten van Platform Stedelijke Ontwikkeling Almelo. In april jl. vond de eerste...
Expertteam Woningbouw

Expertteam Woningbouw

Jan Jaap Kolkman is lid van het expertteam Woningbouw van het ministerie van BZK/RvO. Het Expertteam Woningbouw werkt met name voor gemeenten aan integrale gebiedsontwikkeling en een toekomstgerichte woon- en leefomgeving. Hierbij ligt de nadruk op de...
Regionale energiestrategie Twente

Regionale energiestrategie Twente

Jan Jaap Kolkman is programmamanager van de Regionale Energiestrategie (RES) Twente. De RES Twente is een samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten, de waterschappen en de provincie Overijssel. Daarnaast zijn partners Twence, Universiteit Twente,...