Afdeling Gebiedsontwikkeling in haar kracht gezet

Afdeling Gebiedsontwikkeling in haar kracht gezet

De noodzaak van een adequatere aanpak van de keuzes tussen landbouw, natuur en woningbouw was voor de gemeente Dronten in 2022 aanleiding om de afdeling Gebiedsontwikkeling opnieuw in te richten; de bestaande afdeling was immers niet goed toegerust op de nieuwe taken....
Expertteam Woningbouw

Expertteam Woningbouw

Jan Jaap Kolkman is lid van het expertteam Woningbouw van het ministerie van BZK/RvO. Het Expertteam Woningbouw werkt met name voor gemeenten aan integrale gebiedsontwikkeling en een toekomstgerichte woon- en leefomgeving. Hierbij ligt de nadruk op de...
Regionale energiestrategie Twente

Regionale energiestrategie Twente

Jan Jaap Kolkman is programmamanager van de Regionale Energiestrategie (RES) Twente. De RES Twente is een samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten, de waterschappen en de provincie Overijssel. Daarnaast zijn partners Twence, Universiteit Twente,...
Implementatie omgevingswet

Implementatie omgevingswet

Wilfred Lintsen ondersteunt drie gemeenten als interimprogrammamanager bij de implementatie van de Omgevingswet. Hij moet ervoor zorgen dat de gemeentelijke organisaties op 1 januari 2024 klaar zijn om deze nieuwe wet uit te voeren. Uiteraard participeren de...
Herindelingstrajecten met begeleiden medewerkers

Herindelingstrajecten met begeleiden medewerkers

Wilfred Lintsen is in de rol van interimmanager en tijdelijk gemeentesecretaris bij twee herindelingstrajecten betrokken geweest. Hierbij was de belangrijkste opdracht het begeleiden van de medewerkers naar hun nieuwe functie in de ontstane gemeentelijke organisatie....
Transformatie jeugdzorg met oog voor de toekomst

Transformatie jeugdzorg met oog voor de toekomst

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht samen met het Institute of Management Research van de Radboud Universiteit Nijmegen vijf gemeenten die bij de transformatie van de jeugdzorg zowel de zorginhoudelijke als de bestuurlijke en de organisatorische kant betrokken....